ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/3/2021
Τίτλος: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Πρακτική Άσκηση  είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος.
 
Η ανακοίνωση  αφορά στους φοιτητές που έχουν γραφτεί στο 6ο εξάμηνο και  έχουν εξεταστεί ΕΠΙΤΥΧΩΣ σε 15 μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
 
Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MS-Τeams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac616623a523f4d1f9794115ab35d6639%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9950330-1d65-4241-b869-9c422bb4a74b&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή