ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/2/2021
Τίτλος:
Περιγραφή: Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδάκτορες) ότι για την παρακολούθηση των μαθημάτων πρέπει να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Π.Θ.
https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi-odigies-gia-foitites
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή