ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/11/2020
Τίτλος: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-Προθεσμία παράδοσης εγγράφων
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΠΣ και ΠΜΣ του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. διαδικτυακά.
 
Παρακαλούμε τους φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν να ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία του Τμήματος και να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την ορκωμοσία (αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε cd, βεβαιώσεις από βιβλιοθήκη, αίτηση ορκωμοσίας) μέχρι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή