ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 13/10/2020
Τίτλος: Προθεσμία δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας στη νέα πλατφόρμα του Τμήματος
Περιγραφή: Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διπλωματική Eργασία το τρέχον εξάμηνο θα πρέπει να εισέλθουν στο site: diplomatiki.mie.uth.gr (μέσω VPN) και να δηλώσουν σειρά προτίμησης το αργότερο μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Λυχναρόπουλο.

Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή