ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/10/2020
Τίτλος: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών
Περιγραφή: Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες  ακαδ. έτους 2020-2021, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020  έως Τετάρτη  21 Οκτωβρίου 2020.
Προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της εγγραφής στις Γραμματείες των Τμημάτων και η απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
Οι Πρωτοετείς Φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμα την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα πρέπει να επισυνάψουν στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας την "Προεπισκόπηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας" την οποία θα βρουν στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Απόκτησης  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (academicid.minedu.gov.gr) όταν ολοκληρώσουν εκεί την αίτησή τους.
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΜΟΝΟ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://merimna.uth.gr
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ (ΜΟΝΟ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή