ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/10/2020
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» για όλους τους φοιτητές μέχρι την Κυριακή 18/10/2020.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή