ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/10/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για το Μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ
Περιγραφή: Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων (12-Οκτ έως 16-Οκτ) δεν θα πραγματοποιηθούν τα Εργαστήρια (Δευτέρα 11:00-13:00, Τρίτη 14:00-16:00 και Πέμπτη 14:00-16:00).

Θα πραγματοποιηθούν μόνον τα μαθήματα της θεωρίας (Τετάρτη 9:00-11:00 και Παρασκευή 9:00-11:00).
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή