ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/10/2020
Τίτλος: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ενημερώνει ότι:
Οι πρωτοετείς φοιτητές, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή, θα πρέπει από 8/10/2020 έως και 15/10/2020 να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
Τ.Κ. 38334, Βόλος


Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά για να ταυτοποιηθούν οι πρωτοετείς φοιτητές και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.
Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης σπουδών.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή