ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/10/2020
Τίτλος: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται από σήμερα 8/10/2020 έως και 11/10/2020 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Η πρόσβαση στο σύστημα της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» είναι δυνατή με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN. Οδηγίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn.

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει το VPN και έχετε ενεργοποιήσει του κωδικούς σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία από την κεντρική σελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (https://euniversity.uth.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student).

Μετά την είσοδο στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας, δηλώνετε πρώτα την ξένη γλώσσα από τις ομάδες μαθημάτων και στη συνέχεια τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου.

Προσοχή
! Αφού κάνετε αποθήκευση και των 6 μαθημάτων είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί αποστολή. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να κάνετε αποσύνδεση από το σύστημα και σύνδεση εκ νέου για να βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί η δήλωσή σας επιτυχώς.
 
Μετά τη δήλωση των μαθημάτων σας παρακαλούμε πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ενέργειες που αναγράφονται στην ανακοίνωση "Οδηγίες προς φοιτητές όλων των ετών για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση". 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή