ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/10/2020
Τίτλος: Δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης (παλαιοτέρων ετών) έως 22-12-2020
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των παλαιοτέρων ετών που υπέβαλαν και ολοκλήρωσαν την αίτηση σίτισης και που σιτίζονται στα εστιατόρια της Βιόπολης στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, στο Κεντρικό εστιατόριο του Βόλου, στο Εστιατόριο της Λαμίας στα Γαλανέϊκα και στο εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Πανουριά 7 (για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ), ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης και ότι μπορούν να σιτίζονται από σήμερα 6/10/2020 έως 22/12/2020.

Οι παραπάνω φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν αν είναι «δικαιούχοι δωρεάν σίτισης» με είσοδο στην αντίστοιχη πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr). Απαιτείται σύνδεση VPN και οι κωδικοί του ιδρυματικού λογαριασμού στο Π.Θ.

Οι εν λόγω φοιτητές/τριες, θα ενεργοποιούν αυτόματα το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση κατά την πρώτη τους προσέλευση στο εστιατόριο με το σκανάρισμα της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στον ειδικό υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που σιτίζονταν έως 30 Ιουνίου 2020 στα εστιατόρια του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα θα συνεχίσουν να σιτίζονται έως 20-10-2020 οπότε και θα εκδοθούν νέα αποτελέσματα.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή