ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/10/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών
Περιγραφή:

Η διαδικασία των εγγραφών στη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώθηκε στις 29/9/2020.

Μόλις το Υπουργείο στείλει τα σχετικά δεδομένα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργήσει και θα στείλει τους ιδρυματικούς λογαριασμούς στους νέους φοιτητές.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή