ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 2/10/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»
Περιγραφή: H πρώτη συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για το μάθημα επιλογής «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» θα γίνει διαδικτυακά, μέσω TEAMS.
Για την σύνδεση, απαιτείται ο κωδικός του μαθήματος που υπάρχει στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
Συνημμένη είναι η περιγραφή του μαθήματος.
 
Link1: files/perigrafi.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή