ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/10/2020
Τίτλος: Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς" του 7ου εξαμήνου με τον κ. Λυχναρόπουλο από την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 9:00-11:00π.μ. και Παρασκευή 14:00-16:00μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή