ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/9/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς"
Περιγραφή: H πρώτη συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για το μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου «Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς» θα γίνει διαδικτυακά, μέσω TEAMS.
Για την σύνδεση, απαιτείται ο κωδικός του μαθήματος που υπάρχει στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο μάθημα επιτρέπεται να το δηλώσουν φοιτητές αποκλειστικά του 7ου εξαμήνου, που έχουν επίσης περάσει τα 4 προαπαιτούμενα μαθήματα. Παρόλα αυτά, μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις οποιοσδήποτε φοιτητής ενδιαφέρεται να μάθει το Matlab (ανεξαρτήτως εξαμήνου και άλλων προϋποθέσεων).
Ο διδάσκων
Ι. Λυχναρόπουλος
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή