ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/9/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Μηχανική των Κατασκευών"
Περιγραφή: H πρώτη συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για το μάθημα επιλογής «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» θα γίνει διαδικτυακά, μέσω TEAMS.
Για την σύνδεση, απαιτείται ο κωδικός του μαθήματος που υπάρχει στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
Συνημμένη είναι η περιγραφή του μαθήματος και ένα εισαγωγικό ΡΡΤ.

Ο διδάσκων, Σπύρος Καραμάνος
 
Link1: files/structuralmechanicsoutline2020.pdf
Link2: files/buckling-notes-introdution.pdf
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή