ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/9/2020
Τίτλος: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για τους ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ φοιτητές θα αρχίσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και θα διεξάγονται ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Για τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών τα μαθήματα θα αρχίσουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Απο τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή