ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/9/2020
Τίτλος: Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της αρ. 253/29-7-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος:
α) το υποχρεωτικό μάθημα «Κατεργασίες Διαμορφώσεων» του 7ου εξαμήνου μετετράπη σε μάθημα επιλογής (ΕΚ2) του ιδίου εξαμήνου
β) το μάθημα επιλογής «Εισαγωγή στην Πλαστικότητα» του 6ου εξαμήνου μετετράπη σε υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης (ΥΚ2) και μεταφέρθηκε στο 7ο εξάμηνο και
γ) το υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης «Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών» του 7ου εξαμήνου μετετράπη σε υποχρεωτικό μάθημα (Υ2) του ιδίου εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές ισχύουν για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2017-18 και μετέπειτα και όχι για παλαιότερους φοιτητές.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή