ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/9/2020
Τίτλος: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Μηχανική των Κατασκευών"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Μηχανική των Κατασκευών» του 9ου εξαμήνου με τον κ. Καραμάνο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/9/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή