ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/8/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στις Μηχανικές Κατεργασίες"
Περιγραφή: Η τελική ημερομηνία εγγραφής στις πλατφόρμες E-Class και ΜS-Teams (για εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020  του μαθήματος "Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες" παρατείνεται και λήγει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 μ.μ.
Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές από τον διδάσκοντα του μαθήματος οι εγγραφές στις παραπάνω πλατφόρμες.

Ο διδάσκων
Χασιώτης Νικόλαος
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή