ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/8/2020
Τίτλος: Βάση Εισαγωγής 2020
Περιγραφή: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι η βάση εισαγωγής στο Τμήμα από τις πανελλαδικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι 16.025 μόρια σημειώνοντας πτώση 95 μόρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος που η βάση εισαγωγής ήταν 16.120 μόρια.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή