ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/8/2020
Τίτλος: Διακοπή λειτουργίας εστιατορίων
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ΄αριθμ. 106/05-08-2020  συνεδρίασή του   αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας όλων των εστιατορίων στις 07-08-2020, λόγω περάτωσης των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, και την επαναλειτουργία τους από 01-09-2020, με την επιφύλαξη της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
Με εκτίμηση
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας
Μαρία Κουκουβάνη
 
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή