ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/7/2020
Τίτλος: Εξεταστική Σεπτεμβρίου για το μάθημα "Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες"
Περιγραφή: Όσες και όσοι επιθυμείτε να εξετασθείτε στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020  στο μάθημά "Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες" και δεν έχετε ενημερώσει τον διδάσκοντα του μαθήματος Ν.Δ. Χασιώτη, να τον ενημερώσετε με E-mail ή μέσω Ε-Class έως την Πέμπτη 27.08.2020 και ώρα 12 π.μ. αφού πρώτα έχετε εγγραφεί στις πλατφόρμες E-Class και ΜS-Τeams σύμφωνα με την ανακοίνωση της 10.07.2020 και της 17.07.2020 που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ και στο E-Class του μαθήματος αντίστοιχα
Η ενημέρωση του διδάσκοντα είναι αναγκαία και υποχρεωτική. Όσες και όσοι δεν ενημερώσουν για την συμμετοχή τους έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή