ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/7/2020
Τίτλος: Εξεταστική Σεπτεμβρίου για το μάθημα "Κοπή με Αφαίρεση Υλικού"
Περιγραφή: Όσες και όσοι επιθυμείτε να εξετασθείτε στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020  στο μάθημά "Κοπή με Αφαίρεση Υλικού" να ενημερώσετε με Ε-mail τον διδάσκοντα του μαθήματος Ν.Δ. Χασιώτη έως την Πέμπτη 27.08.2020 και ώρα 12.00 π.μ.
Η ενημέρωση του διδάσκοντα είναι αναγκαία και υποχρεωτική. Όσες και όσοι δεν ενημερώσουν για την συμμετοχή τους έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος.
Η εγγραφή στις πλατφόρμες E-Class και ΜS-Τeams πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις του Τμήματος και του  Ε-Class.
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή