ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/7/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες"
Περιγραφή: Σχετικά με το μάθημα "Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες" σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Όσες και όσοι δεν έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας για το ανωτέρω μάθημα στην πλατφόρμα E-Class του ΠΘ και επιθυμείτε να εξετασθείτε στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 στο ανωτέρω μάθημα, να πραγματοποιήσετε άμεσα την εγγραφή σας.
2. Στην πλατφόρμα E-Class το μάθημα "Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες" αναφέρεται ως "Εισαγωγή στις Μηχανικές Κατεργασίες", είναι ακριβώς το ίδιο μάθημα και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
3. Επίσης πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα MS-Teams (για το ανωτέρω μάθημα) ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στις Ανακοινώσεις του Τμήματος με ημερομηνία 23/3/2020 και τίτλο "Ενημέρωση για διαδικτυακά μαθήματα"  (ή αν θέλετε από οδηγίες που δίδονται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
4. Το  e-CODE του μαθήματος για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα MS-Teams θα ανακοινωθεί μέσω του E-Class.
5. Οι εγγραφές- συνδέσεις και στις δύο πλατφόρμες E-Class και  MS-Teams αφορούν μόνον όσες και όσους θέλουν να εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στο ανωτέρω μάθημα.
6. Ο τρόπος διεξαγωγής της εξέτασης θα σας ανακοινωθεί αργότερα μέσω E-Mail ή μέσω  E-Class.
7. Οι εγγραφές και στις δύο πλατφόρμες E-Class και  MS-Teams να πραγματοποιηθούν με το ιδρυματικό σας E-mail,  (…@uth.gr).
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή