ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/7/2020
Τίτλος: ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Μαθηματικός Προγραμματισμός" του 4ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 17/7/2020 και ώρα 8.00 π.μ. 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή