ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/6/2020
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021
Περιγραφή: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 (μέχρι τις 14:00 μ.μ)

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, μέχρι τις 14:00 μ.μ.). Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία , παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.
Link1: files/prosklisi_neoi_epistimones_20-21.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή