ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/6/2020
Τίτλος: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,
ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, και δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης -  Στέγασης πρέπει να κάνουν χρήση του
Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
 
Επισημαίνεται ότι μόνο οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη  Λάρισα και την Καρδίτσα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν για πρώτη φορά ταυτόχρονα αίτηση σίτισης και στέγασης.
 Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης  θα υποβάλλονται
Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και  την Κυριακή  19 Ιουλίου 2020
Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται
Από  τη Δευτέρα  29 Ιουνίου έως και την  Πέμπτη  30 Ιουλίου 2020
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης  θα υποβάλλονται μέχρι Κυριακή 19  Ιουλίου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η  πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019).     
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή