ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/6/2020
Τίτλος: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ» του 2ου εξαμήνου με την κα. Καμούτση  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7/7/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας MS-Teams.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή