ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/6/2020
Τίτλος: Ενέργειες φοιτητών για συμμετοχή σε εξετάσεις εξ' αποστάσεως
Περιγραφή: Οι φοιτητές θα πρέπει να:
1) Να διαβάσουν προσεκτικά την ενότητα 1. ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) του από 30/5/2020 email του Πρύτανη του Π.Θ., ώστε να είναι έγκαιρα ενημερωμένοι για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εξετάσεων που υποστηρίζονται σε επίπεδο ιδρύματος.

2) Να φροντίσουν να έχουν ελέγξει και να έχουν διαθέσιμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και να έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους, στις εξετάσεις από απόσταση, όπως:
- να έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα των εξετάσεων
- να έχουν το κατάλληλο Η/Υ (π.χ. σταθερό ή φορητό)
- στην περίπτωση που η εξέταση απαιτεί τηλεδιάσκεψη να έχουν στη κατοχή τους και να έχουν ελέγξει πριν την εξέταση για τη σωστή λειτουργία τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, tablet, smartphone κλπ.)
- να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό τους email
- να έχουν κάνει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του eClass και να έχουν ελέγξει αν έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο αντίστοιχο μάθημα (αφορά την περίπτωση που η εξέταση θα γίνει μέσω του eClass)

3) Να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση (που διατίθεται μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύματος: https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos) πριν από τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε εξέταση, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
- έλαβαν γνώση για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διεξαγωγής εξετάσεων από απόσταση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχουν σε αυτές, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
- η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνει με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού τους λογαριασμού
- οι εργασίες/γραπτά που θα υποβάλλουν εκπονήθηκαν αποκλειστικά από τους ίδιους, ενώ στην περίπτωση εξετάσεων που περιλαμβάνει υποβολή εργασιών θα αναφέρουν πλήρως όλες τις πηγές στις οποίες ανέτρεξαν για την εκπόνηση τους
- συναινούν στον έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin
- αποδέχονται τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη διαδικασία των εξετάσεων από απόσταση

4) Στην περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του οικείου Τμήματος πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση (https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos) όπου θα δηλώνουν (α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, και (β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο και σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β'/20-5-2020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β'/21-5-2020).


 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή