ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/6/2020
Τίτλος: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Εφ. Μαθηματικά ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα)"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Εφ. Μαθηματικά ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα)» του 2ου εξαμήνου με τον κ. Λυχναρόπουλο αντί για την Τρίτη 30/6/2020 και ώρα 12:15 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/7/2020 και ώρα 12:15 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή