ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 17/7/2020
Τίτλος: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics» για το ακαδ. έτος 2020-21
Περιγραφή: Η προθεσμία της πρώτης περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 17/07/2020. Η δεύτερη περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων διαρκεί από 28/08/2020 έως 18/09/2020.
Link1: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ ΔΕΑL (pdf)
Link2: Ιστοσελίδα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics» (ΔΕΑL)
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή