ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/5/2020
Τίτλος: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους» του 4ου εξαμήνου με τον κ. Αγόρα αντί για την Πέμπτη 25/6/2020 και ώρα 12:15 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/6/2020 και ώρα 16:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή