ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/6/2020
Τίτλος: Προκήρυξη μιάς θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών».

 Λήξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΑΠΠΕΛΑ 8/6/2020.
Link1: files/prokirixikatergasies.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή