ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/6/2020
Τίτλος: Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Συμπιεστές Ροές - Στροβιλομηχανές» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συμπιεστές Ροές -
Στροβιλομηχανές».

 Λήξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΑΠΕΛΛΑ 8/6/2020.
Link1: files/prokirixisympiestes.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή