ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/4/2020
Τίτλος: Πρόγραμμα μαθήματος "Στοιχεία Μηχανών"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Στοιχεία Μηχανών" του 6ου εξαμήνου θα διεξάγεται on-line κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή