ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/3/2020
Τίτλος: Εγγραφή φοιτητών στο eclass του μαθήματος "ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ"
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ"  να κάνουν εγγραφή και στο eclass του μαθήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή