ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/3/2020
Τίτλος: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή της διασποράς κορωνοϊού COVID-19, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες απονομές πτυχίων στους αποφοίτους όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και έχουν καταθέσει στη Γραμματεία αίτηση ορκωμοσίας θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Βεβαιώσεις Περάτωσης Σπουδών.
* Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν στα email του Π.Θ.

Από τη Γραμματεία

 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή