ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/3/2020
Τίτλος: Αναστολή μαθημάτων σε προπτυχιακό & μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Περιγραφή: Ενημερώνουμε όλους του προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι από 11/3/2020 έως και 24/3/2020 δε θα διεξάγονται μαθήματα στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή