ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/2/2020
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος «Διαχείριση Ποιότητας»
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Διαχείριση Ποιότητας» του 6ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24/2/2020 λόγω απουσίας του διδάσκοντος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή