ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/2/2020
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος «Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» του 8ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 21/2/2020 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή