ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 13/2/2020
Τίτλος: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη (από 14/02/2020 9:00π.μ.) του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (λήξη στις 06/03/2020 14:00μ.μ.), του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Link1: files/parousiash_praktikhsΤΜΜ_2019-2020 .pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή