ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/1/2020
Τίτλος: Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης μαθημάτων ΠΜΣ "ΔΕΑL"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ "ΔΕΑL" θα πραγματοποιηθεί 10/2/2020 αντί για 3/2/2020.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή