ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/6/2011
Τίτλος: Προς τους υποψηφίους για εισαγωγή σε ΑΕΙ: 3+1 λόγοι για να επιλέξετε το Τμήμα πρώτο στο μηχανογραφικό δελτίο
Περιγραφή:

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ΑΕΙ που αγαπούν τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη φυσική, τους ενδιεφέρουν οι υπολογισμοί και τα πειράματα, τους αρέσει να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους και να αναρρωτιούνται ακόμα και για τα πιο απλοϊκά πράγματα (όπως, γιατί όταν βρέχουμε ένα αυτοκίνητο με το λάστιχο δεν φεύγει τελείως η σκόνη, γιατί όταν λυγίζουμε έναν συνδετήρα μια φορά δεν παθαίνει τίποτα, αλλά όταν τον λυγίζουμε πολλές φορές σπάει, πώς ο περιπτεράς αποφασίζει πόσες εφημερίδες να παραγγείλει κάθε μέρα), είναι φτιαγμένοι για σπουδές μηχανολόγου μηχανικού. Αν μπορούν να ξεχωρίσουν και να εκτιμήσουν την ιδιαίτερη και σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική παράδοση που το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει δημιουργήσει στα 21 χρόνια λειτουργίας του, έχουν 3+1 λόγους να το επιλέξουν πρώτο στο μηχανογραφικό δελτίο τους:

1. Ο μηχανολόγος μηχανικός (MM) είναι ο κατ’ εξοχήν Μηχανικός.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι λέξεις «μηχανικός» και «μηχανολόγος» έχουν κοινή ρίζα. Ο MM εφαρμόζει αρχές βασικών επιστημών, όπως μαθηματικά, φυσική και επιστήμη υλικών, για να αναλύσει, να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να συντηρήσει προϊόντα, μηχανές και μηχανολογικά συστήματα.

Η επιστήμη του MM απαιτεί την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών, όπως μηχανική, κινηματική, θερμοδυναμική, επιστήμη υλικών και ανάλυση κατασκευών. Ο MM χρησιμοποιεί τις έννοιες αυτές μαζί με εργαλεία, όπως «μηχανική με την υποβοήθηση υπολογιστή» (computer-aided engineering) και «διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων» (product lifecycle management), για να αναλύσει και να σχεδιάσει από τις πιο απλές συσκευές και εγκαταστάσεις, όπως κεντρική θέρμανση μιας πολυκατοικίας, μέχρι τις πλέον σύνθετες, όπως τεχνητές καρδιές, ρομποτικά συστήματα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, δορυφόροι και εργοστάσια παραγωγής προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην πράξη, o MM έχει ρόλο στα περισσότερα συστήματα με τα οποία οι άνθρωποι εργάζονται, μετακινούνται, ζεσταίνονται/ψύχονται, και ψυχαγωγούνται. Συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος με την επεξεργασία στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, το σχεδιασμό αποδοτικότερων συσκευών (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού) και τη δέσμευση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Η επιστήμη του MM είναι η πιο παλιά και ευρεία επιστήμη μηχανικού. Αναδύθηκε ως επιστημονική περιοχή κατά την βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη το 18ο αιώνα, αλλά η ανάπτυξή της ανάγεται αρκετές χιλιάδες χρόνια πίσω, ίσως στο πρώτο κοπτικό εργαλείο από πέτρα που κατασκευάσθηκε από άνθρωπο. Η περιοχή εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας προόδους στην τεχνολογία, και σήμερα οι MM συνεισφέρουν σε εξελίξεις αιχμής, όπως τα σύνθετα υλικά, η μηχατρονική και η νανοτεχνολογία.

Το επάγγελμα του ΜΜ έχει διαχρονικά την πλέον σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου του που επιτρέπει στους ΜΜ να μπορούν να εργασθούν με άνεση σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως είναι η βιομηχανία, η ενέργεια, η οικοδομή και οι κατασκευές, οι μεταφορές, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το ελεύθερο επάγγελμα, κ.α. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει το Τμήμα, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του είναι ιδιαίτερα υψηλό, ακόμη και εν μέσω της οικονομική κρίσης.

2. Στο Τμήμα, η εκπαιδευτική διαδικασία παρακολουθείται και βελτιώνεται διαρκώς, με στόχο την επίτευξη της υψηλότερης δυνατή επιστημονικής κατάρτισης, παιδείας, ακαδημαϊκού και επαγγελματικού ήθους των αποφοίτων του.

Το Τμήμα είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πολυτεχνικό Τμήμα. Δεν έχει τις ακαμψίες που χαρακτηρίζουν πολλά παλαιότερα και πιο παραδοσιακά Τμήματα. Ο αριθμός των φοιτητών στις τάξεις είναι σχετικά μικρός, και η πρόσβαση στους διδάσκοντες, οι οποίοι βρίσκονται στο Τμήμα και στα εργαστήρια σε καθημερινή βάση, είναι εύκολη και άμεση. Η στενή σχέση των φοιτητών με τους καθηγητές, επιτρέπει την λήψη "δύσκολων" αποφάσεων που έχουν θετική, άμεση επίδραση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Οι πληροφορίες για τα μαθήματα που διδάσκονται και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι διαφανείς και ξεκάθαρες. Η φοιτητές και η εκπαιδευτική διαδικασία παρακολουθούνται συνεχώς με προσωπική επαφή και με την ηλεκτρονική καταγραφή και ανάλυση σημαντικών στοιχείων, όπως είναι οι αξιολογήσεις των μαθημάτων από τους φοιτητές, οι βαθμολογίες των μαθημάτων, οι χρόνοι φοίτησης, κ.α. Κάποια από τα συμπεράσματα αυτών των αναλύσεων αποτυπώνονται στην σχετικά πρόσφατη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει δεχτεί σημαντικές αναμορφώσεις με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του. Η πιο πρόσφατη αναμόρφωση που ολοκληρώθηκε μόλις το τρέχον εξάμηνο, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού αριθμού μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος από 54 σε 47 με παράλληλη ενίσχυση του φόρτου «προετοιμασίας και εργασίας στο σπίτι» όλων των μαθημάτων (ισχύει για τους φοιτητές που θα εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και μετά. Στόχος αυτής της αναμόρφωσης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης με την ενίσχυση της παρακολούθησης μαθημάτων και της προετοιμασίας των φοιτητών στο σπίτι.

Για την απόκτηση του διπλώματος ΜΜ απαιτείται, εκτός από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα, και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και η κατ’ ελάχιστον δίμηνη πρακτική άσκηση στη βιομηχανία.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ΑΕΙ μπορούν να διαβάσουν λίγα λόγια για το Τμήμα στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου, στην Παρουσίαση Υποδοχής Πρωτοετών 2010-2011, και στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών 2011-2012, που όμως δεν περιλαμβάνουν την πρόσφατη αναμόρφωση στο ΠΠΣ που αναφέρθηκε παραπάνω.

3. Το Τμήμα παράγει γνώσεις και τεχνογνωσία αιχμής με διεθνή αναγνώριση.

Το Τμήμα συστεγάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η ρευστοδυναμική και τα φαινόμενα μεταφοράς, οι θερμικές επιστήμες και η καύση, η μαγνητο-ϋδροδυναμική και η τεχνολογία σύντηξης, η μηχανική και η επιστήμη των υλικών, η δυναμική και ο έλεγχος, ο σχεδιασμός και η κατασκευή μηχανολογικών συστημάτων, η επιχειρησιακή διοίκηση και η επιχειρησιακή έρευνα.

Παρόλη τη διαφορετικότητά τους, όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μια κοινή αποστολή: Να παράγουν πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία, και να μεταφέρουν την παραγόμενη γνώση προς όφελος της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα καταβάλλει συστηματική προσπάθεια για την προσέλκυση 1) ανθρώπινου δυναμικού με διεθνή καταξίωση και/ή ισχυρή ερευνητική δυναμική, και 2) πόρων για τον εξοπλισμό εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας και την υποστήριξη νέων ερευνητών.

Όλοι οι καθηγητές του Τμήματος έχουν σημαντική διεθνή εμπειρία μέσω σπουδών, εργασίας, επιστημονικών συνεργασιών και συμμετοχών σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 15 καθηγητές έχουν διδακτορικό δίπλωμα από πανεπιστήμια της Β. Αμερικής (Boston U., Caltech, McGill, MIT, Northeastern, Princeton, SUNY Buffalo, U. Illinois at Urbana-Champaign (3), U. Michigan at Ann Arbor, U. Pennsylvania, U. Texas at Austin (2), Virginia Tech), 4 από ελληνικά πανεπιστήμια (ΕΜΠ, ΑΠΘ, Παν. Πατρών (2)) και 2 από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Imperial, Ecole Centrale).

Η ερευνητική συνεισφορά του Τμήματος τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από την δημοσίευση σημαντικών και διεθνώς αναγνωρισμένων αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, την ανάπτυξη 10 ερευνητικών εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας, τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά εθνικά, κοινοτικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, και την επιτυχημένη οργανωμένη εκπαίδευση, καθοδήγηση και επίβλεψη νέων ερευνητών, κυρίως υποψήφιων διδακτόρων. Στα 21 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος έχουν εκπονηθεί 48 διδακτορικές διατριβές (η πρώτη το 1997). Από το 1998 ξεκίνησε να λειτουργεί στο Τμήμα οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τους υποψήφιους διδάκτορες.

Σημαντική εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές, κυρίως μέσα από την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, που μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και μετά το τρίτο έτος των σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ΑΕΙ μπορούν να διαβάσουν λίγα λόγια για την έρευνα στο Τμήμα στο φυλλάδιο Ερευνητικές Δραστηριότητες 2010 και να περιδιαβούν στις ιστοσελίδων των εργαστηρίων και των καθηγητών. Αν έχουν πραγματική όρεξη και περιέργεια, μπορούν να ξεφυλλίσουν τις Πρόσφατες Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις 2010. Η επιστημονική δημιουργία και η εκπαίδευση φοιτητών που έχουν πραγματική όρεξη για μάθηση και έρευνα είναι οι βασικοί λόγοι που οι καθηγητές του Τμήματος επέλεξαν να κάνουν την δουλειά που κάνουν.

4. Ο Βόλος είναι ιδανική πόλη για φοιτητική ζωή.

Με 125 χιλιάδες κατοίκους, o Βόλος δεν είναι υπερβολικά μεγάλη πόλη για να είναι χαοτική, ούτε υπερβολικά μικρή για να παρέχει περιορισμένα ενδιαφέροντα. Η πόλη είναι πιο οικονομική και ασφαλής από μεγαλύτερες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, σε τοποθεσία με ιδιαίτερη ομορφιά. Έχει μοναδικό παραλιακό μέτωπο και εύκολη πρόσβαση στο βουνό (Πήλιο) και στη θάλασσα για εκδρομές.

Το Τμήμα είναι εύκολα προσβάσιμο από το κέντρο της πόλης. Βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης του Βόλου σε απόσταση 15 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο. Πολλοί φοιτητές και καθηγητές πηγαινοέρχονται στο Τμήμα με ποδήλατο. Το Τμήμα στεγάζεται σε ένα από τα κτίρια του πρώην εργοστασίου Παπαρήγα στο Πεδίον Άρεως, το οποίο διαμορφώθηκε με αξιόλογο αρχιτεκτονικά τρόπο σε ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό κτίριο. Επίσης, χρησιμοποιεί επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας και χώρους στα προκατασκευασμένα κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής που εφάπτονται της Ζώνης Λιμένος. Στο Βόλο βρίσκονται 12 από τα συνολικά 16 Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών είναι μεγάλος και συνεισφέρει σημαντικά στην ζωντάνια της πόλης.

Τα χρόνια των σπουδών είναι καθοριστικά. Δεν είναι όλες οι σπουδές και όλα τα Τμήματα το ίδιο. Προτείνουμε στους υποψηφίους να επιλέξουν με προσοχή τι και πού θα σπουδάσουν, με κριτήριο τα ενδιαφέροντά τους και την ποιότητα της ακαδημαϊκής μονάδας που θα γίνει το σπίτι τους για τα επόμενα 5 χρόνια. Πιστεύουμε ότι γεωγραφικοί και οικονομικοί παράγοντες θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη ως περιορισμοί και όχι ως κριτήρια επιλογής του αντικειμένου και Τμήματος σπουδών.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή