ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/1/2020
Τίτλος:
Περιγραφή: Δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης στην Κύπρο στην εταιρία Μορφομηχανική Λτδ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Λεπτομέρειες στο σύνδεσμο https://erasmusintern.org/traineeship/designing-and-manufacturing-punching-machines-and-tools
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή