ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/1/2020
Τίτλος: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ "
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ» του ΠΜΣ ΑΔΕΣ με τον κ. Τσιακάρα αντί για την Τετάρτη 15/1/2020 και ώρα 18.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/1/2020. 

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή