ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/1/2020
Τίτλος: Αναπλήρωση του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 10/1/2020 και ώρα 16:00-18:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι» του 1ου εξαμήνου με τον κ. Παντελή στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή