ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/1/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων"
Περιγραφή: Το μάθημα «Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων» του 9ου εξαμήνου με τον κ. Παντελή δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 7/1/2020 και ώρα 14:00-16:00μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή