ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/12/2019
Τίτλος: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εν. Περιοχή"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή» του 7ου εξαμήνου με τον κ. Πελεκάση αντί για την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 8:45 π.μ., θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31/1/2020 και ώρα 15:15 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή