ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/12/2019
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Κατεργασίες Διαμορφώσεων"
Περιγραφή: Το μάθημα της Πέμπτης 12/12/2019 αναβάλλεται λόγω απουσίας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 20/12/2019 14:00-16:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή