ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/11/2019
Τίτλος: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των μετεγγραφέντων πρωτοετών φοιτητών, για διαμονή στη Φοιτητική Εστία Βόλου
Περιγραφή: Οι Αιτήσεις των από μετεγγραφή πρωτοετών φοιτητών, για διαμονή στη Φοιτητική Εστία Βόλου, υποβάλλονται μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, 2ας Νοεμβρίου και Βερναρδάκη, Βόλος, Τ.Κ.38333 τηλ. 24210-74408, 24210-74409, Fax 24210-74697.
Σημειώνεται ότι, αντί της Βεβαίωσης Εγγραφής από τη Γραμματεία του Τμήματος, μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης Μετεγγραφής.
Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων.
Σχετικά Έντυπα εδώ

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή